Το σπουδαστήριο

Το σπουδαστήριο Κιμωλία ξεκίνησε τη διαδρομή του το 2013 με στόχο να καλύψει τις μαθησιακές ανάγκες των μαθητών όλων των βαθμίδων. Πρόκειται για έναν εντελώς καινούριο χώρο διαμορφωμένο κατάλληλα ώστε να μπορεί να φιλοξενήσει μαθητές από την Α’ δημοτικού ως την Γ’ Λυκείου.

Ο χώρος

Ο χώρος μελέτης και προετοιμασίας των παιδιών είναι διαμορφωμένος κατάλληλα ώστε να μην δημιουργεί τις συνθήκες πίεσης που παραπέμπουν σε σχολικό περιβάλλον. Αυτό που ουσιαστικά επιθυμούμε είναι στις πρώτες βαθμίδες εκπαίδευσης  (Δημοτικό) να επιτύχουμε μια σχετική αυτονομία στη μελέτη των παιδιών καθώς ταυτόχρονα και να δουλέψουμε την υπευθυνότητα που πρέπει να έχουν. Στις ανώτερες βαθμίδες εκπαίδευσης (Γυμνάσιο) στόχος μας είναι το κίνητρο πια του μαθητή να είναι η πρόοδός και μαζί δουλεύουμε την επίτευξη του στόχου αυτού. Στις ανώτατες βαθμίδες (Λύκειο) οι μαθητές πλήρως αυτονομημένοι και εντελώς συνειδητά πλέον συνεργάζονται με τους καθηγητές τους για την εισαγωγή τους στις σχολές της επιλογής τους ενώ παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να συζητούν, να εξερευνούν και να εντοπίζουν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους έτσι ώστε να επιλέξουν την κατάλληλη για εκείνα κατεύθυνση.

Το προσωπικό

Το σπουδαστήριο στελεχώνεται από έμπειρους δασκάλους και καθηγητές όλων των ειδικοτήτων και ακολουθώντας αυστηρό εκπαιδευτικό πρόγραμμα καταφέρνει να διασφαλίσει την επιτυχία των μαθητών. Τα τμήματά μας είναι ολιγομελή και η επικοινωνία με τους κηδεμόνες άμεση και συνεχής. Οι εκπαιδευτικοί μας είναι εξειδικευμένοι και πολύ κοντά στα παιδιά, καταφέρνοντας έτσι να πλησιάζουν τους μαθητές και να θεμελιώνουν σχέσεις συνεργασίας αποδίδοντας το καλύτερο αποτέλεσμα. Στο σπουδαστήριό μας χτίζουμε με κηδεμόνες και εκπαιδευτικούς μακροχρόνιες και ουσιαστικές σχέσεις.

Η ανταπόκριση τόσο των παιδιών όσο και των κηδεμόνων σε όλο το εγχείρημά μας είναι συγκινητική και διαρκής και σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη και την αγάπη σας. Αισιοδοξούμε να ανταποκρινόμαστε στις όλο και αυξανόμενες προσδοκίες και ανάγκες και προσπαθούμε να βελτιωνόμαστε αδιαλλείπτως.

Με εκτίμηση Σοφία Χρονοπούλου