Γυμνάσιο

Το σπουδαστήριο «Κιμωλία» για τους μαθητές του Γυμνασίου έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα πλήρες και επαρκές αξιοποιώντας εξελιγμένες διδακτικές μεθόδους με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχίας. Μια ομάδα εξειδικευμένων καθηγητών καθοδηγεί τους μαθητές ώστε να μπορούν τόσο να κατανοούν τη σχολική ύλη για να μην δημιουργούν κενά όσο και να μελετούν αποτελεσματικά.
Στόχος μας είναι αρχικά η ομαλή μετάβαση και προσαρμογή από το δημοτικό στο γυμνάσιο χωρίς να δημιουργηθούν κενά που θα κοστίσουν αργότερα την επιτυχία στις εξετάσεις. Εν συνεχεία διαμορφώνουμε ένα στέρεο γνωστικό υπόβαθρο για το Λύκειο που έπεται. Καθοδηγούμε το μαθητή να κατανέμει σωστά το χρόνο μελέτης και να βελτιώνει την ποιότητα της, ενώ αφομοιώνουμε με συχνές γραπτές δοκιμασίες τις γνώσεις μας προκειμένου να αποφύγουμε τη στείρα αποστήθιση.
Το Γυμνάσιο για εμάς αποτελεί το εφαλτήριο για μια επιτυχημένη πορεία στο Λύκειο. Η σωστή προετοιμασία και η συνέπεια στη μελέτη του μαθητή τον απαλλάσσει από το περιττό άγχος και οι γραπτές δοκιμασίες τον εξοικειώνουν με τις γραπτές εξετάσεις. Έτσι οι εκπαιδευτικοί διανέμουν στα παιδιά σημειώσεις, η αξιοποίηση των οποίων διευκολύνει τη μελέτη των μαθημάτων. Το πρόγραμμά μας είναι ευέλικτο και προσαρμόζεται λόγω των παράλληλων δραστηριοτήτων των μαθητών. Η επαφή και η προσέγγιση κάθε μαθητή ξεχωριστά αποτελεί προτεραιότητά μας και οι ενημερώσεις των κηδεμόνων γίνονται σε τακτική βάση.

Το εβδομαδιαίο πρόγραμμά μας –προσαρμοσμένο στο νέο τύπο εξετάσεων- προβλέπει:

Α' Γυμνασίου

- 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
- 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά
- 2 ώρες Μαθηματικά
- 1 ώρα Φυσική
- 2 ώρες Ιστορία- Λογοτεχνία
(με ευελιξία μιας ώρας ακόμη)

Β' Γυμνασίου

- 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
- 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά
- 2 ώρες Μαθηματικά
- 1 ώρα Φυσική
- 2 ώρες Ιστορία-Λογοτεχνία
(με ευελιξία μιας ώρας ακόμη)

Γ΄ Γυμνασίου

- 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
- 2 ώρες Αρχαία Ελληνικά
- 3 ώρες Μαθηματικά
- 1 ώρα Φυσική
- 2 ώρες Ιστορία- Λογοτεχνία
(με ευελιξία μιας ώρας ακόμη)