Λύκειο

Το σπουδαστήριο «Κιμωλία» στην τελική ευθεία για την εισαγωγή των μαθητών στις σχολές της επιλογής τους –Λύκειο- επενδύει τόσο στη συστηματική προσπάθεια όσο και στην ισορροπημένη προσέγγιση του κάθε μαθητή χωριστά. Έτσι βοηθούμε τα παιδιά να εντοπίσουν τις κλίσεις τους και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ώριμων αποφάσεων για το δικό τους αύριο.
Η προετοιμασία των υποψηφίων γίνεται από καθηγητές με εμπειρία και υψηλή κατάρτιση τόσο στο αντικείμενό τους όσο και στις σύγχρονες προσεγγίσεις της διδασκαλίας αλλά και των αλλαγών του εκπαιδευτικού συστήματος. Πιστεύουμε ότι στόχος της εκπαίδευσης είναι η ενεργοποίηση των δημιουργικών δυνάμεων που διαθέτουν οι νέοι, οι οποίοι καλούνται να συγκεντρώσουν όλες τις απαραίτητες γνώσεις των κυριοτέρων μαθημάτων για την επιτυχή εισαγωγή στα Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.
Η συνεχής συνεργασία ανάμεσα στους υποψηφίους και τους καθηγητές , το εκπαιδευτικό μας υλικό και οι συνεχείς γραπτές δοκιμασίες βοηθούν το μαθητή να αξιολογεί συνεχώς τις γνώσεις και την πορεία του έτσι ώστε να βελτιώνει την προσπάθειά του με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των δυνάμεών του. Η εκπαιδευτική διαδικασία υποστηρίζεται και μέσω συγγραμμάτων που έχουν καταρτιστεί από τους διδάσκοντες καθηγητές. Η επίβλεψη από εκπαιδευτικούς και η ψυχική ενδυνάμωση του παιδιού το κάνουν να νιώθει ικανοποιημένο και να διατηρεί μια άριστη ψυχολογική κατάσταση.
Το πρόγραμμα του Λυκείου προβλέπει πέραν των προκαθορισμένων ωρών διδασκαλίας, κριτήρια αξιολόγησης σε εβδομαδιαία βάση καθώς και επιπλέον ώρες κατά τη διάρκεια των οποίων μπορούν να λυθούν απορίες αλλά και να γίνει περισσότερη εξάσκηση σε όσους μαθητές το επιθυμούν. Οι διδάσκοντες βρίσκονται σε διαρκή επικοινωνία με τους κηδεμόνες των παιδιών και ταυτόχρονα στη διάθεση των μαθητών προκειμένου να τελειοποιήσουν την επίδοσή τους με στόχο την επιτυχία.

Για τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Α’ Λυκείου από τη σχολική χρονιά 2017-2018 θα ισχύσει το νέο σύστημα εξετάσεων σύμφωνα με το οποίο θα εξεταστούν δυο φορές Πανελλαδικά, μια τον Ιούνιο και μια τον Μάιο.

Α' Λυκείου

- 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
- 3 ώρες Αρχαία Ελληνικά
- 3 ώρες Άλγεβρα
- 2 ώρες Γεωμετρία
- 2 ώρες Φυσική
- 1 ώρα Χημεία

Β' Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
- 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
- 2 ώρες Άλγεβρα
- 2 ώρες Φυσική
- 1 ώρα Χημεία
Μαθήματα Θεωρητικής Κατεύθυνσης
- 5 ώρες Αρχαία Κατεύθυνσης
- 1 ώρα Λατινικά
(προετοιμασία για την Γ Λυκείου)

Γ΄ Λυκείου

Μαθήματα Γενικής Παιδείας
- 2 ώρες Νεοελληνική Γλώσσα
- 2 ώρες Βιολογία (προαιρετικά)
Μαθήματα Θετικών και Τεχνολογικών επιστημών
- 5 ώρες Μαθηματικά
- 3 ώρες Φυσική
- 3 ώρες Χημεία
Μαθήματα Επιστημών Οικονομίας και Πληροφορικής
- 5 ώρες Μαθηματικά
- 3 ώρες Ηλεκτρονικοί Υπολογιστές
- 2 ώρες Αρχές Οικονομικής Θεωρίας
Μαθήματα Επιστημών Υγείας και Ζωής
- 3 ώρες Φυσική
- 3 ώρες Χημεία
- 2 ώρες Βιολογία
Μαθήματα Ανθρωπιστικών, Νομικών και Κοινωνικών Επιστημών
- 6 ώρες Αρχαία Ελληνικά
- 3 ώρες Ιστορία
- 2 ώρες Λατινικά