Δημοτικό

Στην «Κιμωλία» οργανώνουμε και απλουστεύουμε την διαδικασία της καθημερινής μελέτης, προσπαθώντας να κάνουμε τα παιδιά αυτόνομα αξιοποιώντας το χρόνο και τις δυνάμεις τους.

Γυμνάσιο

Το σπουδαστήριο «Κιμωλία» για τους μαθητές του Γυμνασίου έχει δημιουργήσει ένα πρόγραμμα πλήρες και επαρκές αξιοποιώντας εξελιγμένες διδακτικές μεθόδους με στόχο τη διασφάλιση της επιτυχίας, αλλά και την ομαλή μετάβαση και προσαρμογή από το δημοτικό στο γυμνάσιο χωρίς να δημιουργηθούν κενά που θα κοστίσουν αργότερα την επιτυχία στις εξετάσεις.

Λύκειο

Το σπουδαστήριο «Κιμωλία» επενδύει τόσο στη συστηματική προσπάθεια όσο και στην ισορροπημένη προσέγγιση του κάθε μαθητή χωριστά. Έτσι βοηθούμε τα παιδιά να εντοπίσουν τις κλίσεις τους και συμβάλλουμε στη διαμόρφωση ώριμων αποφάσεων για το δικό τους αύριο.